מי אנחנו

Who we are

 מי אנחנו


בשנת 2013 יצאה יוזמת “גישה” לדרך

על מנת ליישם את העקרונות והערכים היקרים לנו:

חינוך, יצירה אמנותית, עבודת כפיים ואיכות הסביבה.


מטרתנו:


הטמעה של רעיון השימוש החוזר, הקיימות ואיכות הסביבה בחברה ובקהילה

כתפיסת עולם דרך יצירה ועשיה קהילתית בשילוב דורות. 

חינוך לעבודת כפיים, מגע עם החומר והחזרת מלאכות נשכחות.